Domaine Eisgrub Vinařství

Webová stránka značky: Domaine Eisgrub Vinařství

DOMAINE EISGRUB VINNÉ SKLEPY LEDNICE ★ ★

■ Rozloha vlastních vinic: 1,5 ha

■ Roční produkce: 15 000 láhví

■ Vinař: Mojmír Baroň, Zdeněk Pavlů

■ Profi lační odrůdy: VZ, RR, TRý, CH, PN

■ Nejlepší viniční trať: Ve Starých

Slovácká 786, 691 44 Lednice, www.domaineeisgrub.com

Malé  vinařství,  zaměřené  na  produkci vysoce kvalitních vín, která vyrábí ve svých 200 let starých  sklepích z vinic ležících pouze v katastru obce Lednice. Cílem Domaine Eisgrub je maximálně  využít  potenciál  přírody, odrazit unikátní terroir lednických vinic a minimalizovat množství vstupů bě-hem výroby. Roční produkce vinařství je asi 15 000 láhví a je rozdělena do malých šarží (po cca 1 000 láhvích), což dává prostor pro individuální přístup k surovině. Každé víno tak má svůj příběh a představuje originální produkt.

 

Mojmír Baroň vinař

Úplně první mě napadne to, že se jedná o malé rodinné vinařství s filozofií na prvním místě. Naši filozofii představuje především kvalita, přirozenost, šetrnost a pitelnost vín. V tak malé produkci je dle mého názoru klíčové dělat věci jinak než mainstreamově, a to rozhodně naplňujeme. Jako skvělý příklad mohu uvést naši hlavní devizu, a to know-how pro minimální ošetření vín oxidem siřičitým. Na etiketách máme tyto informace o obsahu SO2 uvedené a jdeme tak, jak se říká, s kůží na trh. Jsme otevření a dnes se nám tento přístup vrací v podobě našich zákazníků, kteří i po větší konzumaci nepociťují zdravotní problémy. To mě velmi těší, protože sám s konzumem vína kolem 300 litrů za rok často vyhledávám spíše šetrně připravená a neznásilněná vína.

 

DOMAINE EISGRUB

KDO JSME

Víno je pro nás každodenní radost i inspirace. Při práci navazujeme na zkušenosti a filozofii předchozích generací a současně se snažíme maximálně uplatnit nejmodernější poznatky ze světa enologie. Hlavním výrobním cílem je především maximálně využít potenciál přírody, odrazit unikátní terroir lednických vinic a minimalizovat množství vstupů během výroby.

TERROIR A „NATURACE“ VINAŘSTVÍ

Vína z naší produkce jsou vyrobena přirozenými kvasinkami bez použití enzymů či dodávané výživy. Je zde minimalizovaný obsah oxidu siřičitého a některá vína dokonce nejsou čiřena, filtrována ani ošetřena oxidem siřičitým, což kopíruje nejstarší známé výrobní postupy z mladší doby kamenné. Tento přístup v kombinaci s vysokými nároky dnešního náročného konzumenta ústí v systém výroby představující vysoké nároky na surovinu, cit a zkušenost sklepmistra a maximálně odráží odrůdový charakter a unikátní terroir Lednice. Tímto stylem se snažíme o jakési zpřírodňování oboru vinařství - „naturaci“, tuto myšlenku úspěšně šíříme i mezi ostatní producenty vína v ČR i za hranicemi.

NEJÍME, ABYCHOM PILI, PIJEME, ABYCHOM JEDLI!

Naše vína nabízí vrstevnatost a délku a vytváří ve vhodných kombinacích nový rozměr v gastronomii. Víno patří k jídlu a s rostoucí úrovní stolování se nám otevírá nový prostor v enogastronomii neboli ve spojení vína a jídla. Z tohoto důvodu je u každého našeho vína precizně popsán technologický postup, doporučená doba archivace a možné kombinace k jídlům.Žádné produkty značky Domaine Eisgrub Vinařství nebyly nalezeny...